רישום 2018-03-02T13:49:24+00:00

רישום

ההרשמה סגורה !

  • אנא ודאו הופעתכם ברשימת הרצים

  • כל הרצים מחויבים לחתום על הצהרת בריאות ! רץ אשר לא יחתום על ההצהרה לא יוכל לקבל את מספר החזה

  • מקווים לראותכם איתנו ב- JMUT 2019